Cảnh báo lừa đảo
Họ và tên:
Lê công vinh
Số điện thoại:
0772542999
Số tài khoản
0967656457
Ngân hàng
MB
Ảnh chụp bằng chứng
Mô tả hình thức
Scam
Người tố cáo
Họ và tên:
Vk
Liên hệ:
08422*****
TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHECK UY TÍN